211007 Spacetime

Gửi đến bạn, một nơi nào đó đầy an nhiên, vui vẻ và chính là bạn trong bản thể này.

Bạn làm việc vì điều gì? Chỉ có 2 thứ: tiền & đam mê (niềm vui).

Tiền có thể giúp bạn có một sức bật mạnh để bắt đầu & một mục tiêu dài hạn trước mắt, nhưng nếu không có đam mê hay có thể gọi là niềm vui, thì bạn sẽ không bao giờ có đủ năng lượng, tâm trí để duy trì trong chặng đường dài, không đủ sức bật để vượt qua những khó khăn phía trước được.

Tôi trong hình hài đó, sáng đến tối cứ lờ đờ trong công việc, ...

viết vội, nợ 1 đoạn đã 

Comments