Covid - Bí bách - Stress và Những mùi hương


1 buổi tối nọ, chạy xe, đường vắng, 90km/h, bỗng nhận ra những mùi hương quen thuộc...mùi hương của đất, của cây, của cỏ, của nước sông, của những ngọn lúa... 

Tự nhiên bao nhiêu buồn bực, mệt mỏi, muộn phiền, bí bách, stress,... đều tan biến...

Mùi của quê hương ... 

Comments